Nebel

IC 434

 

Lörzweiler | Februar + März 2021

Star Adventurer | Canon EOS 700D(a)

Canonobjektiv 400 mm

ISO 800 | F 5.6 | 90 Sek.

Gesamtbelichtungszeit: 555 Min.

CLC-CCD-Clipfilter

 

Software: PixInsight | Gimp


IC 1805

 

Lörzweiler | September 2020

Star Adventurer | Canon EOS 700D(a)

Canonobjektiv 400 mm

ISO 800 | F 5.6 | 90 Sek.

Gesamtbelichtungszeit: 701 Min.

Ohne Filter + mit CLC-CCD-Clipfilter

 

Software: PixInsight | Gimp


NGC 2237 - 2239 + 2244 - Rosettennebel

 

Lörzweiler | März 2020

Star Adventurer | Canon EOS 700D(a)

Canonobjektiv 400 mm

ISO 800 | F 5.6 | 90 Sek.

Gesamtbelichtungszeit: 263 Min.

CLC-CCD-Clipfilter

 

Software: PixInsight | Gimp


NGC 281 - Pacman-Nebel

 

Lörzweiler | Oktober + November 2019

Star Adventurer | Canon EOS 700D(a)

Canonobjektiv 400 mm

ISO 800 | F 5.6 | 90 Sek.

Gesamtbelichtungszeit: 308 Min.

CLC-CCD-Clipfilter

 

Software: PixInsight | Gimp


NGC 7000 - Nordamerikanebel

 

Lörzweiler | August 2019

Star Adventurer | Canon EOS 700D(a)

Canonobjektiv 400 mm

ISO 800 | F 5.6 | 90 Sek.

Gesamtbelichtungszeit: 116 Min.

CLC-CCD-Clipfilter

 

Software: PixInsight | Gimp


NGC 7380 - Zauberernebel

 

Lörzweiler | August - November 2018

Star Adventurer | Canon EOS 700D(a)

Canonobjektiv 400 mm

ISO 800 | F 5.6 | 30 + 60 Sek.

Gesamtbelichtungszeit: 228 Min.

CLS-CCD Clipfilter

 

Software: PixInsight | Gimp